สาเหตุ คอเอียง และวิธีแก้ปัญหา ในเด็กเล็ก

คอเอียง

เด็กที่เวลาคลอดเอาขาออกมาก่อน เมื่ออายุได้สองสัปดาห์ อาจพบก้อนแข็งที่คอด้านซ้ายหรือขวา เด็กมักจะชอบหันไปข้างเดียว และเมื่อคุณแม่พยายามหันหัวเด็กไปอีกด้านหนึ่ง มักจะพบก้อนแข็งที่คอนี้โดยบังเอิญ อาการคอเอียงนี้เกิดจากเลือดคั่งในกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเอี้ยวคอ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเด็กผ่านช่องคลอด กล้ามเนื้อบริเวณคอถูกกระทบกระเทือน อาการนี้ไม่ใช่อาการร้ายแรง ปล่อยทิ้งไว้ก็จะหายไปเอง แต่ก่อนแข็งนี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั้งเด็กอายุ 2 เดือน จึงค่อยๆ เล็กลงและหายไปในที่สุด

คุณแม่อาจช่วยบริหารคอ ให้เด็กเพื่อให้หายเร็วขึ้น วิธีบริหารทำดังนี้ คือ จับเด็กนอนหงาย แล้วคุณแม่ใช้มือทั้งสองข้างจับหัวเด็ก ถ้าก้อนแข็งอยู่ที่หอด้านขวา ให้ค่อยๆ หันหัวเด็กไปทางขวา ต่อไปค่อยๆ จับหัวเอียงไปทางด้านซ้ายโดยให้คางชี้ไปที่ไหล่ขวา เพื่อยืดเส้นที่คอด้านขวาที่มีก้อนแข็งอยู่ ถ้าก้อนแข็งอยู่ทางด้านซ้ายก็ทำตรงกันข้าม ควรบริหารวันล่ะ 3 ครั้ง ครั้งล่ะ 10 หน

ถ้าเด็กอายุได้3 เดือนแล้ว ก้อนแข็งที่คอยังมีขนาดใหญ่เท่านิ้วโป้งของผู้ใหญ่ ควรปรึกษาหมอ ถ้าก้อนนั้นแข็งมากและทำให้รูปร่างหน้าเริ่มบิดเบี้ยว หมออาจจะแนะนำให้ทำการผ่าตัด ตามปกติหมอจะแนะนำให้ทำการผ่าตัดระหว่างอายุ 1-2 ขวบ