เก้าอี้โยกไฟฟ้า Joymaker

เก้าอี้โยกไฟฟ้า-4

 

 

เก้าอี้โยกไฟฟ้า-5-1

 

เก้าอี้โยกไฟฟ้า-6-1 เก้าอี้โยกไฟฟ้า-7-1เก้าอี้โยกไฟฟ้า-8-1 เก้าอี้โยกไฟฟ้า-9-2เก้าอี้โยกไฟฟ้า-9-4 anigif เก้าอี้โยกไฟฟ้า-10-1 เก้าอี้โยกไฟฟ้า-11-1 เก้าอี้โยกไฟฟ้า-12-1 เก้าอี้โยกไฟฟ้า-15-1 เก้าอี้โยกไฟฟ้า-16-1 เก้าอี้โยกไฟฟ้า-17-1 เก้าอี้โยกไฟฟ้า-18-1

 

เก้าอี้โยกไฟฟ้า-20-1

 

 

เก้าอี้โยกไฟฟ้า Joymaker

 • สามารถควบคุมการไกวได้มากถึง 6 ระดับ
 • เบาะที่นั่งสามารถปรับได้ 3 ระดับตามความต้องการ
 • มีหมอนหนุนที่จะช่วยให้ศีรษะเด็กสวยงามได้รูป
 • ปลอดภัยสูงสุดด้วยสายเข็มขัดนิรภัยถึง 5 เส้น
 • เบาะทำจากผ้าหนานุ่มนั่งสบายไม่ระคายเคืองต่อผิดสัมผัสของเด็ก
 • ด้านหน้ามีโมบายช่วยเสริมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี
 • สามารถพับเก็บได้ง่ายและเคลื่อนย้ายได้สะดวก  ประหยัดเนื้อที่ใช้สอย
 • ใส่ไมโคร SD Card ได้
 • ตั้งเวลาในการไกว ได้ 15, 30 และ 45 นาที
 • ใช้ไฟเพียง 6 โวลต์
 • เหมาะสำหรับใช้ในบ้านและนอกบ้าน